THOLEN.be

Paddocks

Sportterreinen

Voetbalpleinen, tennisvelden, enz. kunnen probleemloos door ons worden aangelegd. Onze nivelleermethodes laten toe om zelfs erg beperkte lagen (bv. gravel) gelijkmatig te spreiden. Ook als voorbereiding voor het plaatsen van grasmatten hebben onze methodes hun nut bewezen.

Rioleringswerken

U wenst een afwatering te voorzien op uw terrein, rond uw gebouw? Wij kunnen u alle nodige materialen leveren, uiteraard enkel van hoogwaardige kwaliteit. Daarna volgt een vakkundige plaatsing met behulp van laser, zodat de gewenste hellingen perfect kunnen worden aangehouden.

Wegen, bruggen, ...

De inplanting van wegenis, bruggen en andere infrastructuur vergt vaak ingrijpende wijzigingen in het aanwezige landschap. THOLEN beschikt over het nodige materieel om deze projecten vlot en kwalitatief te realiseren.

Parkings, opritten en pleinen

THOLEN heeft alles in huis voor de volledige aanleg van uw terrein. Funderingen, rioleringen, verhardingen, lijnvormige elementen, keerwanden, inrichtingen, alles kan voorzien worden. Kortom, bij ons is uw project is goede handen!