THOLEN.be

• Caterpillar D3G: rupsbulldozer uitgerust met 2D (laser) en 3D (GPS/total station) nivelleerinstallatie

cat-d3g.gif

• Caterpillar D5M: rupsbulldozer uitgerust met 2D (laser) nivelleerinstallatie

cat-d5m.gif